Advies – brandveiligheid en bedrijfshulpverlening

Effectief en slagvaardig op basis van ZorgRIE

Voor een groeiend aantal zorginstellingen een knelpunt dat lastige vragen oproept. Op grond van de Arbowet is een goede voorbereiding op het risico van brand en ongevallen noodzakelijk én verplicht. Daarvoor beschikt de instelling over BHV.

Voor de eerste medische hulpverlening beschikt het personeel over de opleiding EHBO, Reanimatie en/of Levensreddende Handelingen. Binnen de zorgsector is deze medische respons over het algemeen uitstekend georganiseerd: het is immers onderdeel van het dagelijks werk of ligt daar dicht tegenaan.

Het risico brand

Voor het risico brand – waarbij een groot aantal dodelijke slachtoffers per jaar is te betreuren – ligt dit meer complex. Brandveiligheid en hulpverlening bij brand vereisen een ander type levensreddend optreden van het zorgpersoneel en de BHV. Dit lijkt op brandweeroptreden, maar is het niet!
Het aantal slachtoffers bij brand per jaar toont echter onomstotelijk aan dat er grote verbeteringen noodzakelijk zijn. Vanuit de branche RI&E ziekenhuizen en Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg wordt dit recent onderkend (o.a. op basis van onderzoek door Crisislab).  

Levensreddend BHV-optreden bij brand vereist een logische en eenvoudige voorbereiding, in maatwerk op de zorginstelling d.w.z. in maatwerk op de brandveiligheid van het zorg gebouw en in maatwerk op de competenties van het (zorg)personeel dat daar werkt. Korter, effectiever en gericht op ontruimen. Belangrijke argumenten daarvoor:

Een ziekenhuisverpleeghuis of verzorgingstehuis met niet-zelfredzame mensen is wezenlijk anders dan een hotel, kantoorgebouw of een winkelcentrum.

De brandveiligheid, de bouwkundige en installatie-technische brandveiligheids-voorzieningen zijn van een beduidend hoger niveau dan van gebouwen en gebouw complexen met andere gebruiksfuncties zoals een hotel of kantoorgebouw.

De personele bezetting in de zorg met name in de avond en nachtsituatie is minimaal. Maar in onze visie wel voldoende om bij brand een eerste levensreddend ontruiming te doen!

BHVzorgsector.nl:

Biedt u mogelijkheden om de brandveiligheid en BHV-inzet ingrijpend te verbeteren zonder verhoging van de totale BHV-kosten per zorglocatie.

Kan zorginstellingen helpen risico’s te inventariseren en te evalueren zodat de ZorgRIE aan de eisen uit de Arbowet voldoet, inclusief toetsing door een veiligheidskundige.
De RIE vormt de basis voor het BHV-beleid en voor het bedrijfshulpverleningsplan. De mogelijkheid bestaat om de actuele ZorgRIE van de instelling aan te vullen in nauwe samenwerking met uw organisatie of te verbeteren met de onderwerpen brandveiligheid en BHV.

Is sterk in het leveren van ondersteuning bij het opstellen van concrete en praktische beleidsdocumenten en plannen.
Wanneer behoefte bestaat aan uitvoering van het BHV-plan, in de vorm van een scholingsprogramma, dan kan BHVzorgsector.nl daaraan ook invulling geven – zie opleiden.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

advies

Nog geen actuele, of een incomplete, ZorgRIE? Behoefte aan actualisatie van brandveiligheid en BHV?
Hulp nodig bij het opstellen van BHV-beleid of BHV-plan?

opleiden

Is het BHV opleidings-, trainings- en oefen-programma al gebaseerd op de nieuwste inzichten?
Meer weten over de nieuwe aanpak?
Hulp nodig bij het voorbereiden en uitvoeren van BHV-opleidingen?

contact

Heeft u interesse in een vrijblijvende quickscan?
Vul dan het aanvraagformulier in.

Heeft u vragen of interesse in meer informatie? 
Neem dan contact met ons op.

BHVzorgsector.nl heeft de deskundigheid in huis voor brandveiligheidsadvies, voor het opstellen van de ZorgRIE en voor de bedrijfshulpverlening.

BHVzorgsector.nl biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een kort maar krachtig BHV OTO-programma.

BHVzorgsector.nl biedt u praktische en financieel haalbare oplossingen voor het verhogen van de brandveiligheid in uw instelling.