Bedrijfshulpverlening – opleiden, trainen & oefenen

  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski

Beter door minder is mogelijk!

BHV-opleidingen voor een zorginstelling vereisen maatwerk!

Minder cursustijd per medewerker, minder ballast, netto meer veiligheid.

Zorginstellingen hebben te maken met een krappe personele bezetting, een hoge werkdruk en een aanzienlijke inspanning op het gebied van verplichte opleidingen.

Het is voor een zorginstelling van groot belang dat de BHV-opleidingsinspanning praktisch, effectief en qua kosten beheersbaar blijft. Dit geldt zowel voor de initiële- als voor de meerjaren opleidingsinspanning.

Voor de eerste medische hulpverlening beschikt het personeel over de opleiding EHBO, Reanimatie en/of Levensreddende Handelingen. Binnen de zorgsector is deze medische respons over het algemeen uitstekend georganiseerd: het is immers onderdeel van het dagelijks werk of ligt daar dicht tegenaan.

Voor het risico brand – waarbij een groot aantal dodelijke slachtoffers per jaar is te betreuren - ligt dit anders. Brandveiligheid en hulpverlening bij brand vereisen een ander type levensreddend optreden van het zorgpersoneel en de BHV. De nieuwste inzichten in BHV-inzet, interne hulpverlening en (zelf)redzaamheid bij brand vragen een nieuwe opzet van de BHV-opleidingen voor de taak brand/ontruiming. Die nieuwe opzet, sterk gericht op ontruimen, maakt een korte en praktische opleiding mogelijk.
Dit wordt gerealiseerd met een modern opleidingsconcept bestaande uit intensieve praktijkinstructies en -oefeningen van enkele uren i.p.v dagen per jaar, (indien gewenst) aangevuld met e-learning.

BHVzorgsector.nl:

Helpt zorginstellingen met het inventariseren van de opleidingsbehoefte en het vertalen naar een realistisch opleidings-, trainings- en oefenprogrammma (OTO-programma).
Het programma is gebaseerd op de brandveiligheid van de zorginstelling en afgestemd op de feitelijke personele bezetting: 24×7, denk aan de avond- en nachturen!

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Voorbeeld structuur OTO-programma:

BHV brand / ontruimer

BHV ploegleider

Tijds-indicatie

eerste jaar / initieel

instructie BHV brand / ontruiming

instructie BHV brand / ontruiming

1 uur

workshop BHV ploegleider

2 uur

ontruimingstraining
(deelnemers vervullen eigen taak*)

ontruimingstraining
(deelnemers vervullen eigen taak*)

1 uur

e-learning BHV brand / ontruiming

e-learning BHV brand / ontruiming

0,5 uur

herhaling

e-learning BHV ploegleider

1 uur

ontruimingstraining
(deelnemers vervullen eigen taak*)

ontruimingstraining
(deelnemers vervullen eigen taak*)

1,5 uur

* Tijdens de ontruimingstraining en -oefening wordt het ontruimen meerdere malen beoefend.


advies

Nog geen actuele, of een incomplete, ZorgRIE? Behoefte aan actualisatie van brandveiligheid en BHV?
Hulp nodig bij het opstellen van BHV-beleid of BHV-plan?BHVzorgsector.nl heeft de deskundigheid in huis voor brandveiligheidsadvies, voor het opstellen van de ZorgRIE en voor de bedrijfshulpverlening.

opleiden

Is het BHV opleidings-, trainings- en oefen-programma al gebaseerd op de nieuwste inzichten?
Meer weten over de nieuwe aanpak?
Hulp nodig bij het voorbereiden en uitvoeren van BHV-opleidingen?


BHVzorgsector.nl biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een kort maar krachtig BHV OTO-programma.

contact

Heeft u interesse in een vrijblijvende quickscan?
Vul dan het aanvraagformulier in.

Heeft u vragen of interesse in meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

BHVzorgsector.nl biedt u praktische en financieel haalbare oplossingen voor het verhogen van de brandveiligheid in uw instelling.