Over BHVzorgsector.nl

BHVzorgsector.nl is een handelsnaam van Eis ergon BV.

Eis ergon is een samenwerkingsverband van twee ondernemers, Roeland Datema en Jaap van der Veen, die gezamenlijk beschikken over een brede en jarenlange ervaring binnen het domein van fysieke veiligheid: crisisbeheersing, brandveiligheid, brandweer èn opleiden, trainen en oefenen.

Bij de uitvoering van opdrachten door Eis ergon staat het leveren van passende diensten en oplossingen centraal. Oplossingen die passen bij de situatie en behoefte van de opdrachtgever.

Standaard en ‘off-the-shelf’ oplossingen bestaan voor Eis ergon niet, het toepassen van eerder opgedane kennis en ervaring in maatwerk op de vraag wel.

Deze insteek leidt tot praktische adviezen en realistische diensten en oplossingen die voor de opdrachtgever ook financieel realistisch en verantwoord zijn.

Juist wanneer het gaat om brandveiligheid en bedrijfshulpverlening binnen de zorgsector is deze vorm van maatwerk van levensbelang, zowel voor patiënten en bewoners als voor personeelsleden en bezoekers!

Algemene voorwaarden Eis ergon BV.

De foto’s op de site zijn gemaakt door Rob Jastrzebski.