Waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ onder vuur

BEVERWIJK – De waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ wordt algemeen gebruikt. Deze redenering blijkt voor seniorenwoningen onjuist. “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak juist de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”, aldus René Hagen – lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. Onderzoek toont aan dat bij het plaatsen van brandveiligheidsvoorzieningen bij seniorencomplexen geen rekening is gehouden met het feit dat er alleen ouderen zijn gehuisvest. Bij een brand is het voor de brandweer onmogelijk om aan de enorme hulpvraag bij een eventuele evacuatie te voldoen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Hagen: “We moeten daarom serieus overwegen om liften wél te gebruiken bij het vluchten bij brand. Dit is op korte termijn waarschijnlijk de oplossingsrichting voor de ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen”.

Hagen start de discussie over het gebruik van liften als vluchtmogelijkheid in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken. Deze campagne, die zondag 1 oktober start, richt zich op hoe je een brand meldt (werkende en hoorbare rookmelders) en hoe je een woningbrand overleeft (veilig vluchten). Met name senioren lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van een fatale woningbrand. Zij zijn maar liefst 2,7 keer zo vaak slachtoffer dan andere leeftijdsgroepen. Hagen: “Stel, je bent slecht ter been en er is brand in het appartementencomplex waar je woont. Je vlucht met een rollator via de aangegeven vluchtweg. Bij de trap kom je niet verder. De kans dat jij jezelf met een lift in veiligheid brengt, is in dat geval vele malen groter dan dat je boven aan de trap wacht op hulp. Een lift is dan een betere optie om jezelf in veiligheid te brengen.’’
Onderzoek starten
Hagen stelt dat bestaande liften – eventueel met een beperkte aanpassing zoals bijvoorbeeld een noodstroomaccu – goed te gebruiken zijn bij het vluchten door ouderen. “Dan zijn de alternatieven om de trap te gebruiken of bij voorbaat niet vluchten, absoluut slechtere opties. Er moet snel onderzoek komen naar het op korte termijn kunnen gebruiken van de vluchtmogelijkheden van bestaande liften. Natuurlijk zullen we daarbij ook overwegen of we als brandweer onze eigen manier van werken als het gaat om gebruik maken van liften in dergelijke gebouwen moeten aanpassen. Doel blijft altijd hoe ouderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden door de juiste voorzieningen of indien noodzakelijk door de brandweer.”

Zondag 1 oktober – Start Nationale Brandpreventieweken
Zondag starten de Nationale Brandpreventieweken. Dit is een jaarlijkse actie die de hele oktobermaand plaatsvindt. De Brandweer komt samen met de Brandwonden Stichting in actie om Nederland brandveiliger te maken. Deze landelijke campagne wordt overal in het land ondersteund met acties om het belang van het voorkomen van brand, het melden van brand en het veilig vluchten bij brand te benadrukken.
De Nationale Brandpreventieweken is een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars.

Bron: Brandwondenstichting